Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 5,3 procent under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
Jämfört med första kvartalet i år har BNP vuxit med 1,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,3 procent, främst beroende på köp av bilar och konsumtion utomlands. Däremot minskade utgifterna för bränsle och el.
De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,5 procent. Exporten ökade med 7,8 procent och importen med 5,8 procent. Antalet sysselsatta ökade med 2,5 procent.

Produktionen inom näringslivet ökade med 7,2 procent. De varuproducerande branscherna ökade med 9,2 procent och tjänstebranscherna ökade med 6,1 procent.
BNP-tillväxten var bättre än väntat. Analytiker som Reuters talar med hade väntat sig en tillväxt på 5,0 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

– Det har mattats av jämfört med fjolåret, men det har stärkts jämfört med första kvartalet. Det är ett styrketecken som inte var väntat på marknaden, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, till TT.

Vad betyder det här för Riksbankens agerande framöver?

– Utfallet som kom i dag signalerar att Riksbanken inte kommer att förändra de bedömningar som den har om ytterligare två räntehöjningar i år, säger Cecilia Hermansson.

Jämfört med årets första kvartal var dagen BNP-siffra bättre än vad Swedbank hade väntat sig.

– Den är betydligt starkare än vad vi hade förväntat oss. Vi hade bedömning av 0,5 och det kom in på 1,0 procent. Vi hade en bedömning av att importen skulle vara mycket starkare än vad den egentligen blev, säger Hermansson. /Källa TT