Antalet unga som startar eget ökade med nästan 12 procent om man jämför första halvåret i år med samma period förra året. Det visar en sammanställning från konsultföretaget Visma som har studerat utvecklingen av enskilda firmor – den företagsform som lockar flest unga nyföretagare.

Två inriktningar är betydligt vanligare än andra. Det är hårvård och dataprogrammering som ligger i en klass för sig själva. Det är samma branscher som låg i topp förra året. Den ökande handeln på internet sätter också avtryck i statistiken. Den formen av postorderhandel ligger också högt på listan.

Flest nya företag startades i Stockholm där artistisk verksamhet, dataprogrammering och litterärt och konstnärligt skapande var de vanligaste inriktningarna för företagen. Jämfört med förra halvåret startades ungefär lika många enskilda firmor i Stockholms län, medan det var en tydlig ökning i de båda andra storstadslänen. Störst ökning räknat i procent visar Jämtlands län med 79 procent, men det är en ökning från en låg nivå. Under första halvåret startades 68 enskilda firmor av unga i Jämtland.

Under det första halvåret registrerades 3.649 enskilda firmor som startats av personer mellan 18 och 25 år. Det är 30 procent av alla nyregistrerade enskilda firmor. /Källa DN.se