Ännu ser inte Arbetsförmedlingen av avmattningen i ekonomin i form av märkbart fler varsel. Men inför nästa år syns mörkare orosmoln på himlen.
– Det kanske blir en tillväxt som inte räcker till för att för att vi ska kunna fortsätta pressa ner arbetslösheten och öka sysselsättningen, och det är ju illa nog, säger Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson.

Ännu i juli låg varslen på mycket låga nivåer. Men med den snabbt ökande pessimismen runt om i världen kan tillfälliga anställningar och nyrekryteringar minska den närmaste tiden i det exportberoende Sverige, tror Olsson.
– Vi kommer att få en kraftigare avmattning i tillväxttakten än vi hade räknat med.

Förutom enstaka fall ser heller inte de ofta exportkänsliga industriföretagen ännu några flaggningar för personalnedskärningar. Men osäkerheten och den avvaktande hållningen i företagen är stor, enligt Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.
– Vi får nog avvakta lite och se hur det här slår på efterfrågan i företagen.

Den konjunkturkänsliga handeln har svajat i sommar. Men förutom i klädkedjan Kappahl har det inte noterats några kommande personalåtstramningar.
– Ännu har det inte varit några signaler om den typen av nedskärningar, säger Lars Ohlsson, pressekreterare på branschorganet Svensk handel. /Källa DN.se