2011 väntas bli nytt rekordår med 11 444 nya företag i Västra Götaland, spår Visma.
Förra året startades 65 000 nya företag i Sverige, ett nytt rekord. Sämre konjunktur efter sommaren gör att prognosen skrivs ner, rapporterar tjänsteföretaget Visma, leverantör av lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning. 

Den reviderade prognosen visar nu att antalet nystartade företag beräknas bli 71 500 i hela landet, en ökning på 10 procent jämfört med 2010. 

– Sedan i våras har konjunkturläget försämrats påtagligt, vilket rimligen även påverkar nyföretagandet.
September månads siffror kommer därför att bli väldigt viktiga för utvecklingen resten av året.
Förra årets rekordnotering är dock fortfarande klart hotad, säger Lars Fredell, informationschef Visma, i en kommentar. 
Utgångsläget i Västra Götaland är hygglig. Från januari till augusti 2011 har 7 623 företag registrerats i Västra Götaland, detta mot 6 577 i fjol. 
Förra hösten fick nyföretagandet en skjuts och i Västra Götaland slutade året med plus 21,1 procent. Det innebar 10 582 nya företag registrerades i de fyra vanligaste företagsformerna: aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. 
– I prognosen för hela 2011 antas utvecklingen få lägre takt än under den senare delen av 2010. Bedömningen är dels att effekten av fjolårets regelförändringar avtar, dels att konjunkturen verkar i negativ riktning, säger Lars Fredell. /Källa GP.se