Den optimism som fanns hos Sveriges småföretagare före sommaren har förbytts i pessimism. Nästan hälften av företagarna tror nu på lägre tillväxt under det fjärde kvartalet och bara 10 procent räknar med högre tillväxt.

Det visar SEB:s Företagarpanel som presenterades på måndagen. Undersökningen genomfördes bland 1.420 företag under perioden 2-7 september.
Den starka optimism om återhämtning och ökad tillväxt som präglade försommaren är som bortblåst, men än så länge är den reala påverkan på företagen relativt låg.

SEB bad företagarna lista vilka risker de främst såg öka som följd av den osäkra eller vikande konjunkturen. Hos de medelstora företagen är det orderläget (57 procent) följt av valutarisker (30 procent) och betalningsproblem hos kunder (28 procent) som toppar. Bland mindre företag upplevs betalningsproblem som ett större problem. /Läs mer på DI.se