Svenskarna blir allt nöjdare med sina banker, visar Svenskt kvalitetsindex i sin senaste mätning.
Kundernas tillfredsställelse med bankerna mäts med en skala från 1 till 100. Index över 70 anses vara mycket bra.

Länsförsäkringar Bank får, liksom förra året, det bästa betyget av privatkunderna, 80,1 följd av Ica-banken på 79,4 och Handelsbanken på 77,8.
I botten hamnar SEB med 69,5.

Bland företagskunderna ligger Sparbankerna och Handelsbanken bäst till, enligt indexet som publiceras i Svenska Dagbladet. /Källa TT