Det är brist på sjuksköterskor, civilingenjörer, programmerare och fritidspedagoger.
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) återkommande arbetskraftsbarometer upplever arbetsgivarna i större utsträckning att det är brist på arbetssökande jämfört med i fjol. Inom 15 av 72 olika utbildningsgrupper är det brist på nyutexaminerade. För 51 av dess utbildningsgrupper är det brist på yrkeserfarna arbetssökande. /Källa GP.se