Europas stora ekonomier är på fall men svenskarnas tilltro till det egna landets räkenskaper står pall. Det visar en ny global undersökning gjord i 24 länder med nära 18.000 tillfrågade.
Enligt opinionsföretaget Ipsos som gjort undersökningen ställer 73 procent av svenskarna upp bakom påståendet att Sveriges ”ekonomiska situation är god”. Därmed hamnar Sverige i Europatoppen tillsammans med Tyskland där drygt sex av tio hyser tilltro till den tyska ekonomin.

Mätningen är gjord i december, och jämfört med oktoberresultatet har svenskarnas syn på svensk ekonomi stärkts något.
Ipsos finner i sin undersökning, kanske inte helt oväntat, att i länder som Italien och Spanien, där eurokrisen gastkramat befolkningen i månader, tillmäts de egna ekonomierna ringa förtroende. I Spanien till exempel är förtroendet för den inhemska ekonomin futtiga 3 procent och i Italien 6 procent. Men även Frankrike hamnar i bottenskiktet med 7 procent liksom Ungern, som får 3 procent.

Bara var femte amerikan (19 procent) tror på sitt lands ekonomi, medan grannen i norr, Kanada, kan räkna med ett 62-procentigt folkligt stöd. Mest nöjd är den saudi­arabiska befolkningen där hela 89 procent har förtroende för landets ekonomi. /Källa DN.se