Optimismen bland företagarna minskar

Den optimism som fanns hos Sveriges småföretagare före sommaren har förbytts i pessimism. Nästan hälften av företagarna tror nu på lägre tillväxt under det fjärde kvartalet och bara 10 procent räknar med högre tillväxt.

Det visar SEB:s Företagarpanel som presenterades på måndagen. Undersökningen genomfördes bland 1.420 företag under perioden 2-7 september.
Den starka optimism om återhämtning och ökad tillväxt som präglade försommaren är som bortblåst, men än så länge är den reala påverkan på företagen relativt låg.

SEB bad företagarna lista vilka risker de främst såg öka som följd av den osäkra eller vikande konjunkturen. Hos de medelstora företagen är det orderläget (57 procent) följt av valutarisker (30 procent) och betalningsproblem hos kunder (28 procent) som toppar. Bland mindre företag upplevs betalningsproblem som ett större problem. /Läs mer på DI.se

Read more

Antalet konkurser ökade i augusti

Antalet företagskonkurser uppgick till 381 i augusti, vilket innebär en ökning med 18 procent jämfört med samma månad 2010. Det visar statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC, enligt ett pressmeddelande.

Vad gäller samtliga konkurser uppgick dessa till 453 i augusti, en ökning med 6 procent jämfört med samma månad i fjol.
UC konstaterar att ökningen i antalet företagskonkurser i augusti innebär att nedgången hittills i år minskade till 2 procent. Konkurserna ökade i flera branscher och regioner i augusti, men byggsektorn gick mot strömmen med minskade konkurstal

”Även om en enstaka månad inte ska tillmätas alltför stor vikt signalerar ändå den stora konkursökningen att fler företag nu känner av inbromsningen i ekonomin. För företag med dålig lönsamhet och svag betalningsförmåga, och som ligger i farozonen för konkurs, kan några utblivna ordrar eller inbetalningar bli förödande”, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh i en kommentar. /Källa Di.se

Read more

Frisörer i starta eget-topp

Antalet unga som startar eget ökade med nästan 12 procent om man jämför första halvåret i år med samma period förra året. Det visar en sammanställning från konsultföretaget Visma som har studerat utvecklingen av enskilda firmor – den företagsform som lockar flest unga nyföretagare.

Två inriktningar är betydligt vanligare än andra. Det är hårvård och dataprogrammering som ligger i en klass för sig själva. Det är samma branscher som låg i topp förra året. Den ökande handeln på internet sätter också avtryck i statistiken. Den formen av postorderhandel ligger också högt på listan.

Flest nya företag startades i Stockholm där artistisk verksamhet, dataprogrammering och litterärt och konstnärligt skapande var de vanligaste inriktningarna för företagen. Jämfört med förra halvåret startades ungefär lika många enskilda firmor i Stockholms län, medan det var en tydlig ökning i de båda andra storstadslänen. Störst ökning räknat i procent visar Jämtlands län med 79 procent, men det är en ökning från en låg nivå. Under första halvåret startades 68 enskilda firmor av unga i Jämtland.

Under det första halvåret registrerades 3.649 enskilda firmor som startats av personer mellan 18 och 25 år. Det är 30 procent av alla nyregistrerade enskilda firmor. /Källa DN.se

 

Read more

Mörkare moln på arbetsmarknaden

Ännu ser inte Arbetsförmedlingen av avmattningen i ekonomin i form av märkbart fler varsel. Men inför nästa år syns mörkare orosmoln på himlen.
– Det kanske blir en tillväxt som inte räcker till för att för att vi ska kunna fortsätta pressa ner arbetslösheten och öka sysselsättningen, och det är ju illa nog, säger Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson.

Ännu i juli låg varslen på mycket låga nivåer. Men med den snabbt ökande pessimismen runt om i världen kan tillfälliga anställningar och nyrekryteringar minska den närmaste tiden i det exportberoende Sverige, tror Olsson.
– Vi kommer att få en kraftigare avmattning i tillväxttakten än vi hade räknat med.

Förutom enstaka fall ser heller inte de ofta exportkänsliga industriföretagen ännu några flaggningar för personalnedskärningar. Men osäkerheten och den avvaktande hållningen i företagen är stor, enligt Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.
– Vi får nog avvakta lite och se hur det här slår på efterfrågan i företagen.

Den konjunkturkänsliga handeln har svajat i sommar. Men förutom i klädkedjan Kappahl har det inte noterats några kommande personalåtstramningar.
– Ännu har det inte varit några signaler om den typen av nedskärningar, säger Lars Ohlsson, pressekreterare på branschorganet Svensk handel. /Källa DN.se

 

Read more

Kvittoslarv öppnar för skattefiffel

Bara fyra av tio tar alltid kvitto vid restaurangbesök eller blomsterköp. Den låga andelen kvittotagare kan gynna det redan utbredda skattefusket i kontanthandeln, enligt Skatteverket.

Den 1 januari 2010 trädde kassaregisterlagen i kraft för att motverka skattefusket som i Sverige är runt 20 miljarder kronor varje år. Enligt lagen måste alla som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning för minst 171.600 kronor per år, ha ett certifierat kassaregister.

– I och med lagstiftningen har vi möjlighet att göra oannonserade besök och kontrollera att allt bokförs. Men tyvärr fuskas det. Det märker vi när vi är ute, säger Conny Svensson, nationell samordnare för Skatteverket.

En del av problemet handlar om kvitton. Även om säljare måste ge kvitto, efterfrågas det inte alltid av konsumenten vilket kan medföra att säljare struntar i att bokföra köpet.

– Om man inte tar emot kvitto finns det en risk att det aktivt bidrar till skattefusk, säger Conny Svensson.

Uteblivet kvitto är vanligare i somliga branscher än i andra. Kaféer, restauranger och pizzerior ligger i topp när Skatteverket utför sina kontroller. Kvittoslarv är också vanligt inom frisörbranschen.
Syftet med kvittotvång är att förhindra illojal konkurrens. Ärliga företagare har svårt att överleva gentemot de som betalar svarta löner med svarta inkomster. Emellertid undermineras kvittotvånget om konsumenten inte efterfrågar kvitto.
Enligt en ny opinionsundersökning som beställts av Skatteverket tenderar vi att inte fråga efter kvitton i vissa sammanhang. Till exempel hos frisören, blomsterhandlaren eller vid restaurangbesök, som också är de branscher där Skatteverket brukar upptäcka kvittofusk.

Undersökningen visar också att yngre är mer benägna att strunta i kvitto än äldre. Men det finns även en skillnad mellan män och kvinnor. 51 procent av kvinnorna tar alltid kvitto vid restaurangbesök, medan andelen män endast är 31 procent. /Källa DN.se

Read more

Dyrt att vara sjuk som företagare

Egenföretagarna sjukanmäler sig bara hälften så ofta som för ett år sedan. Förklaringen är att karensdagarna i deras sjukförsäkring utökats från en till sju dagar.

– Det innebär att jag fortsätter jobba hur sjuk jag än är. Jag har inte möjlighet att vara hemma och vara obetalt sjuk, säger webbdesignern Julia Lokka till Ekot.

De senaste tolv månaderna sjukskrev sig 16.000 företagare, jämfört med 31.000 under den föregående 12-månadersperioden. /Källa DN.se

Read more

Svensk BNP växer snabbare än väntat

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 5,3 procent under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
Jämfört med första kvartalet i år har BNP vuxit med 1,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,3 procent, främst beroende på köp av bilar och konsumtion utomlands. Däremot minskade utgifterna för bränsle och el.
De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,5 procent. Exporten ökade med 7,8 procent och importen med 5,8 procent. Antalet sysselsatta ökade med 2,5 procent.

Produktionen inom näringslivet ökade med 7,2 procent. De varuproducerande branscherna ökade med 9,2 procent och tjänstebranscherna ökade med 6,1 procent.
BNP-tillväxten var bättre än väntat. Analytiker som Reuters talar med hade väntat sig en tillväxt på 5,0 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

– Det har mattats av jämfört med fjolåret, men det har stärkts jämfört med första kvartalet. Det är ett styrketecken som inte var väntat på marknaden, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, till TT.

Vad betyder det här för Riksbankens agerande framöver?

– Utfallet som kom i dag signalerar att Riksbanken inte kommer att förändra de bedömningar som den har om ytterligare två räntehöjningar i år, säger Cecilia Hermansson.

Jämfört med årets första kvartal var dagen BNP-siffra bättre än vad Swedbank hade väntat sig.

– Den är betydligt starkare än vad vi hade förväntat oss. Vi hade bedömning av 0,5 och det kom in på 1,0 procent. Vi hade en bedömning av att importen skulle vara mycket starkare än vad den egentligen blev, säger Hermansson. /Källa TT

Read more

Kronan slår tillbaka

Skuldkrisen håller tillbaka den svenska kronan, men en vändning kan vara på väg. I alla fall om de fyra storbankerna får rätt, skriver Dagens industri.

Efter en lång period av kronförstärkning håller nu skuldkrisen tillbaka den svenska kronan. I mars kostade en euro bara 8,70 kronor, men på fredagen står kursen i 9,22. Det motsvarar en försvagning på 6 procent. Enligt Dagens industri har den allt svagare kronan höjt en del ögonbryn.

”Nästan alla har haft en prognos som börjar på siffran 8, men bara för ett par dagar sedan låg vi uppe på 9,26 kronor”, säger SEB:s valutaanalytiker Anders Söderberg till Di.

Vid sidan av skuldkrisen påverkar även svagare ekonomiska utsikter och börsnedgången. Cecilia Kingsley, analyschef på Swedbank, noterar dock att kronan brukar handlas lägre på sommaren.
Storbankerna räknar med att kronan stärks efter sommaren. Men då måste problemen i euroområdet lösas och pressen på börsen släppa. Just nu ligger fokus på de stresstester vars resultat presenteras på fredagen.

De svenska företagen har olika strategier för att hantera svängningar i valutakurserna. Men de räknar enligt en stickprovsundersökning som Di gjort med att euron överlever.

”Det är svårt att se att euron skulle försvinna. Möjligtvis att ett enskilt land lämnar samarbetet, men skulle det vara Grekland är det inget svårt problem ”, säger Anders Jernhall som är finanschef på skogsbolaget Holmen till Di. /Källa DI.se

Read more

Enklare skuldsanering för bl.a. företagare

Idag, den 1 juli, träder den nya lagen om skuldsanering i kraft. Lagen ska göra det enklare att bli av med gamla skulder.
Lagändringen riktar sig både till privatpersoner och till företagare som driver egen firma.

Tidigare har personer som i huvudsak försörjer sig på sin enskilda firma, som frisörer, hantverkare eller frilansare av olika slag, inte kunnat begära skuldsanering. Skuldsaneringen har bara gällt vanliga anställda.
– Lagen öppnar upp för en större grupp och gör det enklare att få skuldsanering, säger Anna-Carin Gustafsson Åström som är chef för skuldsaneringen på Kronofogden.

I framtiden tas heller ingen hänsyn till hur gamla skulderna är. Tidigare beviljades skuldsanering i huvudsak till personer vars skulder dragit ut på flera år.
– Nu gör vi en helhetsbedömning och kan gå in tidigare om skulderna är stora, säger Anna-Carin Gustafsson Åström som bedömer att det gynnar både skuldsatta och fordringsägare ju tidigare man kommer till rätta med skulderna.

I fjol ansökte 8.000 personer om skuldsanering hos Kronofogden. 70 procent av dessa fick det beviljat. Efter lagändringen uppskattar Kronofogden att siffrorna kommer öka.
– Enligt vår prognos kommer 10.000 begära skuldsanering i år och då har bara lagen funnits under andra halvan av året, säger Anna-Carin Gustafsson Åström.

De nya reglerna välkomnas även av stödföreningen Insolvens.
– Många sitter med skulder från förra krisen; skulderna ökar trots att de betalar, allt går till räntorna. De värsta exemplen är från slutet av 80-talet, det är vanligt med 20 år gamla skulder, säger ordförande Lena Nordqvist till Ekot.

Den som beviljas skuldsanering måste betala av allt utöver existensminimum i fem år enligt en av Kronofogden bestämd betalningsplan.

När de fem åren är över skrivs resten av skulderna av. Enligt Kronofogden återfaller bara omkring 5 procent i skuldsättning.
– Vi ser att en stor majoritet av de som genomgått skuldsanering håller sig skuldfria, säger Anna-Carin Gustafsson Åström på Kronofogden.

Den nya lagen har diskuterats i över två år och utredarens ursprungliga förslag var mer långtgående med bland annat kortare längd på betalningsplanen.

Read more

Svenskar vågar inte starta eget

Sverige kommer först på plats nummer 47 när entreprenörsandan i 59 länder har undersökts, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. 30 procent av svenskarna säger att de inte startar eget för att de är rädda att misslyckas.

I jämförelse med Norden och andra små EU-länder uppvisar Sverige en lägre nivå av både nystartade och unga företag och få unga företag har någon export att tala om, allt enligt rapporten. /Källa TT

Read more