Små rörelser på svenska marknaden

Marknadsräntorna var stabila under den inledande onsdagshandeln. Kronan backade marginellt mot euron, men var oförändrad mot dollarn.

Tioårig statsobligation: 3,34 procent (3,34).

Tvåårig statsobligation: 2,14 procent (2,14).

Euro: 8:78 kronor (8:76).

Dollar: 6:40 kronor (6:40).

Siffrorna inom parentes anger räntor och valutor vid stängningen föregående handelsdag. /TT

Read more

Allt fler får jobb genom bemanningsföretag

Omsättningen för rekryterings- och omställningstjänster överskred 1 miljard kronor 2010. Det betyder att 30 000 personer fick hjälp till nytt jobb på arbetsmarknaden under 2010. Bemanningsbranschen upplevde den högsta kvartalsomsättningen någonsin med totalt 5 miljarder kronor fjärde kvartalet 2010.

Intresset för kompetenta medarbetare är rekordstort och bemanningsföretagen är de som hjälper företag och myndigheter att få rätt person på rätt plats. Jobbmöjligheterna är särskilt goda för kvalificerade yrkesarbetare, IT-ingenjörer och redovisningsekonomer.

Personaluthyrning, den absolut största delen av verksamheten i branschen omsättningsmässigt, ökade med 31 procent helåret 2010 jämfört med 2009.
Rekryteringstjänster ökade mest (+ 51 procent) medan omställningstjänster och entreprenader minskade i omfattning (- 30 procent respektive – 2 procent).- Det är helt naturligt att omställningstjänster minskar när konjunkturen och jobbmöjligheterna är goda, säger Henrik Bäckström. /Läs mer på bemanningsforetagen.se

Read more

Auktoriserat bemanningsföretag

Vi har nöjet att meddela att Flodén Ekonomi AB idag beviljats auktorisation för bemanningsföretag.

Auktorisationen säkerställer seriösa bemanningsföretag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Vi gör bemanningsbranschen trygg genom att utföra noggranna kontroller av de auktoriserade bemanningsföretagen.
För att bli auktoriserad medlem måste företagen uppfylla följande villkor:
 • Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader.
 • Följer Bemanningsföretagens stadgar
 • Följer Bemanningsföretagens Etiska Regler
 • Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar (*)
 • Tillämpar minst Bemanningsföretagens Allmänna Leverensvillkor
 • Omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande
 • Har fastställd jämställdhetsplan, (om det krävs enligt lag)
 • Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, erlägger skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal *)
 • Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda Auktorisationsutbildning
 • Synliggör att det är ett Auktoriserat Bemanningsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering
 • Företer det senaste årsbokslutet
 • Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.
Read more

Löneskillnaderna minskar

Skillnaden mellan maktelitens inkomster och industriarbetaren minskade något under krisåren.
LO presenterar på måndagen en ny granskning om skillnader i inkomster mellan cirka 200 personer i den ekonomiska, demokratiska och byråkratiska eliten och industriarbetaren.
Rapporten för två år sedan visade att makteliten under 2007 hade inkomster som motsvarande 18 industriarbetarlöner. Den nya kartläggningen visar att skillnaden minskade till 17 industriarbetarlöner under 2008 och till 15 under 2009. Industriarbetarens genomsnittsinkomst på 298 600 kronor under 2009 står mot maktelitens genomsnitt på 4,6 miljoner kronor.

– Det är främst maktelitens kapitalinkomster i form av aktieutdelning och optioner som minskat. Det finns inga tecken på att skillnaderna i grundlön minskat, säger Ola Pettersson, LO-ekonom, inför dagens presentation av hela rapporten.
– Vi ser utvecklingen mer som ett hack i kurvan, en tillfällig effekt av finanskrisen, än en ny trend i inkomstutvecklingen mellan makteliten och industriarbetaren, säger Ola Pettersson.

När den tidigare rapporten presenterades gladdes LO över att finansminister Anders Borg tydligt tog avstånd från bonuskulturen inom näringslivet. LO efterlyste samtidigt ett initiativ från Borg att samla berörda parter till samtal.
Bonuskulturen är just nu åter en mycket het fråga inom IF Metall. I ett brev nyligen till styrelserna för landets 24 ledande industriföretag, bland andra västsvenska AB Volvo, SKF, Volvo Personvagnar, Borealis och Autoliv, vill förbundet ha en redovisning av bonussystemen och fackbasen Stefan Löfven frågar styrelserna om de tänkt höja ”metallarbetarens löner lika mycket som de satsar på generösa bonusprogram till direktörerna”.
LO har sedan 50-talet gjort motsvarande granskning av inkomstskillnaderna. Då var inkomstskillnaden elva månadslöner. 1980 nåddes ”lägstanotering” med en skillnad på fem månadslöner.

Read more

Fler kvinnor blir företagare

Allt fler kvinnor öppnar eget företag i Sverige. Samtidigt blir de egenföretagande männen färre.
Särskilt ökar det kvinnliga företagandet bland 45-54-åringar, visar statistik från 2006 och framåt från Svenskt Näringsliv enligt Svenska Dagbladet. Tio procent fler kvinnor öppnat eget och bland de medelålders nära 30 procent.

Männens företagandet sjönk med fyra procent på fem år.

Fortfarande är drygt dubbelt så många män som kvinnor företagare./ TT

Read more

Ökande brist på arbetskraft

Konjunkturen fortsätter att stärkas och den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden pågår.
Det gör nu att antalet bristyrken ökar, och det gör i sin tur att det finns större möjligheter att hitta ett jobb, skriver Arbetsförmedlingen i en framtidsprognos.

Under 2011 väntas sysselsättningen öka med 65.000 personer, enligt AF.

– Vi har en jobbtillväxt framför oss hela det här året, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.
Efterfrågan ökar mest inom data, teknik- och byggnadsyrken, medan hälso- och sjukvård ökar minst.
Bristen på högutbildad vårdpersonal, som läkare och tandläkare, kommer att bestå.

För den som saknar gymnasieutbildning kommer arbetsmarknaden att vara fortsatt tuff.
Störst antal jobb kommer det finnas för dem som har gymnasial utbildning men jobben som kräver eftergymnasial utbildning ökar.
Arbetsförmedlingen påtalar även att det är god tillväxt av jobb för ungdomar och nyanlända invandrare.
Här är handel, hotell och restaurang särskilt intressanta./ TT

Read more

Företagens priser stiger

Importpriserna steg med 2,6 procent från november till december, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Producentpriserna steg samtidigt med 2,2 procent.
Sedan december 2009 har producentpriserna stigit med 4,3 procent. Månaden innan låg ökningstakten på årsbasis på 2,2 procent.

Read more

Företagsaffärer ökar

De stora företagsaffärerna har börjat öka igen efter det iskalla 2009.
2010 bokfördes 124 affärer hos de 100 största svenska bolagen, en ökning med 54 procent, enligt Ernst & Young. Det var framför allt under sista kvartalet som marknaden tinade upp och trenden tros fortsätta.

-Bolagen har starka balansräkningar och använder dessa till att växa, säger Pär-Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Service på Ernst & Young, till Dagens Industri./ TT

Read more

Stark svensk tillväxt

Den svenska ekonomin växte med 5,2 procent i fjol och fortsätter växa med 3,9 procent i år.
Samarbetsorganisationen OECD räknar med att den starka utvecklingen fortsätter även 2012 med ytterligare 3,4 procent.

OECD spår fortsatt stark tillväxt i Sverige de närmaste åren, till och med ännu starkare än många svenska konjunkturbedömare förutser.
Sverige har klarat den globala finanskrisen bra, konstaterar OECD:s ekonomer i sin analys av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Krisen har visat att den svenska ekonomiska inramningen fungerar bra.
Sverige får också beröm för det ”ambitiösa” agerandet i att minska utsläppen av växthusgaser. Men OECD konstaterar också att de målen kan nås till en lägre kostnad.

OECD konstaterar också att det nu är dags att rulla tillbaka åtgärderna som sattes in för att dämpa krisen. Det betyder att stöd för bankerna kan dras tillbaka samtidigt som det är dags för Riksbanken att höja räntan.

Riksbanken får också kritik för sin kommunikation som ”kan förbättras”. Dessutom tycker OECD att ansvarsfördelningen i systemet behöver ses över och bli tydligare. Även om samarbetet mellan Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden fungerar bra är ansvarsfördelningen inte alltid tydlig, konstaterar OECD.

Arbetsmarknaden har vänt men OECD varnar för risken att långtidsarbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. I sin prognos räknar OECD med en svensk arbetslöshet på 8,4 procent för 2010, 8,0 procent i år och 7,5 procent 2012./ TT

Read more

Enklare att skatta och deklarera för företag

Regeringen vill göra det lättare för företag att deklarera och betala skatt. Nu föreslår de att flera lagar slås ihop och språket förenklas.
Om några månader är det dags för deklaration – och många småföretagare sliter sitt hår. Men ska vi tro politikerna blir det nästa år lättare för dig att deklarera.

I en debattartikel som Maud Olofsson och Anders Borg skriver i Dagens Industri kommer Regeringen inom kort att överlämna en remiss till Lagrådet med ett förslag till en skatteförfarandelag. Tanken är att hela skatteförfarandet ska samlas i en enda lag och på så sätt förenkla för företagare.

”Om reglerna utformas på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt kan företagarna ägna mer tid och resurser åt att driva och utveckla sin verksamhet. De kan lägga kraft på att växa och anställa fler. Det blir också enklare för nya företag att starta och etablera sig”, skriver Maud Olofsson och Anders Borg i sin debattartikel.

I dag finns bestämmelserna om skatteförfarandet utspridda i många olika lagar, till exempel i taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Med en lag blir regelverket lättare att överblicka och tillämpa.

Ett annat förslag i paketet är att minska kraven på uppgiftsinlämning. Regeringen vill även att fler punktskatteskyldiga ska ges möjlighet att redovisa för beskattningsår genom att gränsen för att redovisa punktskatt för beskattningsår höjs från 20 000 kronor till 50 000 kronor.

Andra förslag är att dagens komplicerade regelverk för F-skatt ska bli enklare och att juridiska personer, förutom dödsbon, ska kunna lämna deklaration vid fyra tidpunkter under året.
Går allt enligt planerna ska förslaget träda i kraft tidigaste den 1 januari 2012.

Read more