Skuldsanering även för företagare

Regeringen föreslår att även egenföretagare ska få möjlighet till skuldsanering, uppger SVT:s Rapport. I dag har inte egenföretagare samma möjlighet till sanering som privatpersoner. Men det vill regeringen nu ändra på.

– Om man har satsat allt man har i ett företag så måste det finnas möjlighet att ta sig ur det och inte bli så kallad evighetsgäldenär, säger justitieminister Beatrice Ask till Rapport.

Read more

Chefer: Konjunkturen har vänt

Konjunkturen har vänt, anser nio av tio chefer. Det visar Ledarnas chefsbarometer bland 2 059 chefer. Drygt hälften ser dock en risk för bakslag.

-Man vågar inte riktigt ropa hej än, säger Ledarnas ordförande Annika Elias.

46 procent av cheferna planerar att nyanställa det närmaste året. Fasta tjänster väntas utgöra 45 procent av nyanställningarna, visstids- och projektanställning 33 procent och inhyrd personal 16 procent, enligt undersökningen. /TT

Read more

Företagen är köpsugna igen

Intresset för förvärv ökar igen, efter fjolårets låga aktivitet. Under första halvåret har antalet affärer bland svenska storbolag ökat med 50 procent. ABB, Ericsson och Vattenfall är några av dem som köpt eller sålt bolag under de senaste sex månaderna. Aktiviteten bland både små och stora bolag har ökat i år. Efter finanskrisen och under förra året var många företag inställda på att hålla sina balansräkningar i schack, i fokus stod kostnadskontroll och kassaflöden, men nu börjar alltfler företag titta på möjligheter att växa. /Läs mer på SVD.se

Read more

Bra fart i ekonomin

Det är bra drag i den svenska tjänsteproduktionen, enligt SCB. Den växte med 4,9 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Starkast gick motorhandeln som ökade med 13,2 procent, enligt SCB. Flera andra branscher går också starkt, till exempel datakonsulter och hotell- och restaurangnäring, som växer med omkring nio procent. Men jämfört med juli sjönk tjänsteproduktionen totalt sett med 0,2 procent, enligt säsongrensade siffror. 

Bengt Roström, analytiker på Nordea, bedömer att den starka tillväxten av produktionen i den privata sektorn under juli och augusti pekar mot en bra ökning av BNP under tredje kvartalet.

Swedbanks ekonomer är något mer reserverade inför de nya siffrorna från SCB och anser att de är ganska normala och odramatiska, enligt ett nyhetsbrev. Ökningen följer mönstret från tidigare år. Samtidigt ser Swedbank en viss avmattning för motorhandeln och partihandeln. Det kan tyda på att ökningstakten för BNP stannar av eller minskar något framöver. /Läs mer på DN.se

Read more

Nyföretagande upp i väst

Under september steg nyföretagandet i Västra Götaland med 11,1 procent, enligt Visma.

Visma har sammanställt färsk statistik från Bolagsverket. Under september noterades 1 003 nya företag i Västra Götaland, jämfört med 903 nya företag i september -09. Ökningen är 11,1 procent, vilket ger Västra Götaland en elfte plats i Vismas länsranking. Totalt i hela landet startades 6 297 nya företag under september. Samma månad förra året: 5 736 företag.

– Ökningen av nya företag är särskilt anmärkningsvärd, eftersom september i fjol var den första månaden på över ett år när nyföretagandet ökade, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, i en kommentar.

Read more

Svenska bankkunder är nöjda

Svenska banker får allt nöjdare kunder, visar en ny mätning. Det gäller både företagskunder och privatkunder. 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter hur nöjda kunderna är med sin bank genom en skala som går till 100. Genomsnittsvärdet för den senaste mätningen gällande privatkunder ligger på 73 och det är 0,6 procentenheter högre än i fjol. Det är det högsta värdet sedan undersökningarna började. 

Länsförsäkringar Bank fick 79,6 medan Handelsbanken hamnade tvåa med 78,3. Trean Skandiabanken fick 78. SEB hamnade i botten bland privatkunder.

Även om privatkunderna är nöjdare har ändå andelen som ansett sig haft anledning att klaga på sin bank ökat något till drygt 12 procent det senaste året.

Företagskunderna är överlag mindre nöjda med sina banker och där har resultatet minskat sedan mätningen 2007. Men nu konstaterar SKI att en återhämtning är på gång. Genomsnittsvärdet för i år hamnar på 69,6, en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med 2009.

Bland företagskunder toppar Handelsbanken listan medan Sparbankerna kommer tvåa. /Läs mer på TT

Read more

Jobben alla lämnar

En gång byggjobbare alltid byggjobbare. Att jobba med service till kunder och försäljning är däremot ofta genomgångsjobb.

Tidningen Du & Jobbet har sammanställt uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) om vilka jobb som har den trognaste arbetskraften och på vilka jobb man oftast stannar en kortare tid. De flesta jobb där det är vanligast att stanna under kortare tid är yrken som kräver låg utbildning och där lönerna är låga. Dit hör till exempel kundservicejobb, försäljning och lagerjobb. Yrken där det ofta är lätt att få jobb men där arbetsmiljön inte alltid är den bästa.  Många unga som fått sitt första jobb på ett call-center kan vittna om stressen där.

Det verkliga veteranyrket är byggnadsarbetare där fyra av tio har minst 20 år på byggen.

–Det är ett bra jobb så länge kroppen håller. Det är fritt med hyfsad förtjänst och ger möjlighet till initiativ och ansvar, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Enligt SCB bytte mer än var tionde sysselsatt jobb mellan 2007 och 2008. Att byta jobb är mycket vanligare bland unga än bland de äldre och dubbelt så vanligt under högkonjunktur som under lågkonjunkturer. /Läs mer DuochJobbet.se

Read more

Småföretag har ett utsatt läge

Sjukfrånvaro hos någon av de anställda kan få stora konsekvenser för småföretag, enligt en undersökning från Trygg-Hansa.

4 av 10 småföretagare uppger att det skulle få stor ekonomiska konsekvenser om en medarbetare var sjuk i mer än 14 dagar, enligt en undersökning från Trygg-Hansa.

I takt med att bortfallet av en anställd blivit mer och mer kännbart för företagen så har många valt att skaffa sjukvårdsförsäkring.

– Den viktigaste slutsatsen är att som liten företagare är man väldigt beroende av sina anställda och då törs man inte chansa när medarbetarna blir sjuk att de får offentlig vård tillräckligt snabbt. Då vill man försäkra sig så att medarbetaren snabbt kommer tillbaka, säger Kent Andersson, nordisk chef för sjukvårdsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Mest kännbart blir sjukfrånvaron för byggföretag, enligt undersökningen. 55 procent av de tillfrågade byggföretagen säger att två veckors sjukfrånvaro skulle få stora ekonomiska konsekvenser. /Läs mer GP.se

Read more

Nu slipper många revisorn

Låt oss först säga att ordet ”slipper” i rubriken är lite tillspetsat och ibland till och med helt fel, ofta har många bolag glädje av sin revisor. En reviderad årsredovisning kommer även i framtiden att innebära en kvalitetsstämpel som är viktig att ha för många företag, även de som inte måste ha revisor. Kanske kommer en del företag att kräva att deras leverantörer har en revisor. Nu när kravet på att ha revisor försvinner för de minsta och de flesta aktiebolagen är det en anpassning till hur det ser ut i Europa i övrigt. Det var ju Sverige och Malta som stack ut tidigare.  Ett AB måste ha revisor om minst två av de här tre villkoren gäller:
–  Mer än 3 mkr i omsättning
–  Fler än 3 anställda
–  Mer än 1,5 mkr i balansomslutning

Varje villkor ska ha varit uppfyllt två år i rad. En tillfällig omsättningsökning över 3 mkr tillsammans med ett annat uppfyllt villkor medför inte att bolaget måste ha revisor.

Ett bolag som har 2,9 mkr i omsättning och tre anställda behöver således inte ha revisor. Man räknar med att ca 72 % av aktiebolagen inte måste ha revisor.
För att välja bort revisorn behöver bolaget hålla en bolagsstämma och besluta om en ändring av bolagsordningen. Ändringen ska anmälas till Bolagsverket. Men tänk på att kolla upp om du har ett avtal med din revisor och vad som står där innan du fattar beslut. Många revisionsbyråer har flerårsavtal med sina kunder.
De nya reglerna gäller från den 1 november 2010. /Källa Länia Nytt.

Read more

Ny Bokslutsrapport

En ny uppdaterad version av Bokslutsrapporten har nu antagits av SRF och Far.

Den nya versionen beskriver på ett bättre sätt det arbete som den auktoriserade redovisningskonsulten genomfört för att kvalitetssäkra redovisningen. Den nya 
Bokslutsrapporten kan tillämpas från 2010-09-07 och kommer att ingå i handboken till Reko.

Read more