Kronan starkare

Då marknadsräntorna låg stilla under den inledande handeln. Stärktes kronan mot både euro och dollar.

Tioårig statsobligation: 2,38 procent (2,38).

Tvåårig statsobligation: 1,23 procent (1,23).

Euro: 9:43 kronor (9:47).

Dollar: 7:34 kronor (7:37).

TCW-index: 129,49 (129,99).

Siffrorna inom parentes anger räntor och valutor vid stängningen föregående handelsdag. Ju lägre TCW-index, desto starkare krona. /Läs mer på DN.se

Read more

Svårt få sparpengarna växa riskfritt

Fyra av fem svenskar sparar en slant varje månad. Och alla vill förstås att kronorna ska växa till hundralappar, inte krympa till ören. – Vill man inte ta risker är det sparkonton eller korta räntefonder som gäller, säger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Men man ska se sig om både när det gäller räntor och villkor. För den som vågar lite mer är räntefonder ett alternativ.

– I räntefonderna blandar man olika typer av obligationer. De kan innehålla statspapper, som anses väldigt trygga men ger låg ränta. Det mest riskfyllda är räntefonder som innehåller företagsobligationer. De kan ge mer i ränta men då tar du även en högre risk, säger Fredrik Nordquist. 

Kapitalförsäkringar är ytterligare ett sparalternativ. En fördel är att man kan byta fonder eller aktier inom försäkringen utan att behöva skatta för eventuella vinster. Å andra sidan betalar man både avkastningsskatt och avgifter under löptiden. /Läs mer på DN.se

Read more

Konsumentpriser sjunker

Konsumentpriserna sjönk med 0,3 procent från juni till juli, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationstakten var 1,1 procent, jämfört med 0,9 procent i juni.

Sänkta priser på kläder bidrog nedåt med 0,3 procentenheter, lägre bensinpriser bidrog också nedåt med 0,3 procentenheter. Sänkningen motverkades delvis av högre priser på charterresor samt högre räntekostnader för villaägarna. /Läs mer på GP.se

Read more

Företagskonkurserna minskar

Antalet företagskonkurser minskade med 11 procent under juli månad jämfört med samma månad förra året. Hittills i år är minskningen 14 procent. Framför allt var det färre konkurser inom branscherna byggverksamhet, detaljhandel, partihandel och företagstjänster som bidrog till minskningen under årets första sju månader.

Företagskonkurserna i Sverige fortsatte att sjunka även under juli månad och uppgick till 428 jämfört med föregående år det var 481. Företagskonkurserna under årets första sju månader är nu 3 734 att jämföras med samma period 2009 då de uppgick till 4 329.

– Det är tionde månaden i rad som företagskonkurserna minskar vilket tydligt visar på att allt fler företag har fått ett stabilare kassaflöde och allt bättre lönsamhet, vilket innebär att allt fler företag överlever säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC. /Läs mer på UC.se

Read more

Bolag vill dra av för prenumeration av Slitz

Herrtidningen Slitz är ett sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer på marknaden, hävdar ett it-företag i Stockholm. Skatteverket håller inte med och godkänner inte avdraget för tidningsprenumerationen. Nu har bolaget överklagat.

Bolaget menar att herrtidningen kunde vara en kanal in för vad som kan satsas på när det gäller it och andra produkter som bolaget säljer.

Men det är inte bara tidningsavdraget som Skatteverket säger nej till. Bolaget har även gjort avdrag för en reparation av en delägarnas kök – ett avdrag som Skatteverket inte godkänner. /Läs mer på Di.se

Read more

Allt fler lånar

Finansinstitutens utlåning till hushållen ökade med 8,9 procent i juni, jämfört med samma månad i fjol. Jämfört med maj har dock ökningstakten minskat något, från 9,1 procent, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Hushållens samlade lån uppgick vid utgången av juni till 2.428 miljarder kronor, varav den största delen, 1.625 miljarder kronor, bestod av lån kopplade till bostaden. Konsumtionslånen uppgick till 155 miljarder kronor. Tillväxttakten för bostadslånen var 10,5 procent och 5,0 procent för konsumtionslånen.

Hushållens räntekostnader fortsatte att stiga i juni. Den genomsnittliga räntan på nya lån låg på 2,39 procent i juni, vilket är en ökning från 2,17 i maj. Trenden med stigande räntor har pågått i mer än ett halvår. När räntan var som lägst i december förra året låg den på 1,90 procent.

Statistiken visar vidare att allt fler låntagare nu väljer att binda sina lån, även om majoriteten av bostadslånen fortfarande tas med rörlig ränta. Av de nya lån som togs i juni utgjordes 28,3 procent av lånebeloppet av bunden ränta jämfört med 21,3 procent i maj. /Läs mer på Di.se

Read more

Konkurserna minskar rejält

Antalet företagskonkurser har minskat med 14 procent hittills i år och är nu nere i samma nivå som före finanskrisen, visar färska siffror. Men det finns orosmoln.

”De internationella kriserna i Sydeuropa och Storbritannien kan påverka Sverige negativt även om det mesta ser väldigt bra ut just nu”, säger Roland Sigbladh, marknadschef på kreditupplysningsföretaget UC.

Totalt har drygt 3.300 företag gått i konkurs under årets första sex månader. Det är en minskning med 14 procent jämfört med samma period förra året.

Återhämtningen syns i princip i alla branscher över hela landet. Starkast går det för handeln, privata tjänsteföretag och – inte minst – byggsektorn. /Läs mer på Di.se

Read more

Ljusare läge för svensk ekonomi

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 112,2 i juni, från reviderade 110,1 månaden före (110,0). Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i månadsbarometern. Sedan bottennoteringen i april 2009 har indikatorn stigit drygt 40 enheter. Den ligger nu på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg sju enheter mellan maj och juni och ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg tre enheter och ligger också klart över normalnivån.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade tio enheter i juni, efter en minskning med sex enheter månaden innan. Den ligger nu på en nivå som är endast marginellt högre än det historiska genomsnittet. Indikatorn för de privata tjänstenäringarna föll fem enheter, men den ligger fortfarande klart över genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg mellan maj och juni med drygt tre enheter, efter en minskning månaden innan. Uppgången beror på att hushållen är mer optimistiska när det gäller utvecklingen för svensk ekonomi. Hushållen har för närvarande en betydligt mer positiv uppfattning om det ekonomiska läget än normalt, skriver KI. /Källa Di.se

Read more

Riksdagsbeslut om slopad revisionsplikt

Igår, 21 juni, beslutade Sveriges Riksdag om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Beslutet blev enligt tidigare förslag, det vill säga revisionen blir frivillig för aktiebolag som uppfyller minst två av punkterna:

• Nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor
• Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor
• Högst tre anställda
 
Reglerna träder i kraft 1 november 2010 och gäller för de räkenskapsår som påbörjas efter den 
1 november. För de bolag som har kalenderår som räkenskapsår innebär det att revisorn kan väljas bort under 2011. Bokslutet per 2010-12-31 blir i så fall det sista bokslutet som revisorn ska revidera.
 
Bolaget måste aktivt välja bort revisorn. /Läs mer på riksdagen.se

 

Read more

Småföretagens svåraste steg

SEB:s Företagarpanel pekar på att steget från litet till medelstort företag är det svåra.

Drygt var tredje företagare anser att det egna företaget är mindre än önskat och hela 41 procent uppger att företaget inte vuxit i den takt som man en gång planerade för. På frågan om man planerar för framtida tillväxt så svarar 43 procent ja, 24 procent ”ja, men jag vet inte hur det ska gå till” och 33 procent svarar nej.

SEB:s undersökning grundar sig på svar från knappt 1.300 företagare om hur de ser på sitt eget företags storlek och utmaningarna med att växa. /Läs mer på Di.se

Read more