Flodén AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Flodén är ansluten till Almega och bemanningsföretagen.

Flodén bemannar och rekryterar alla funktioner som förekommer inom:

  • Kontor
  • Administration
  • Sälj
  • Marknad
  • Ekonomi
  • Inköp
  • Vård och Omsorg
  • Logistik m.m.

Kontakta oss gärna på: bemanning@floden.nu

Almega

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn. Vi består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher. Mer än 10 000 medlemsföretag ser Almega som den främsta källan till kunskap och information inom tjänstesektorn. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Många av Almegas medlemsföretag är ledande inom sina verksamhetsområden och ledande i att utveckla nya tjänster. Tjänsteföretagen bidrar idag också till utvecklingen av industrins produkter, av hela näringslivet och den offentliga sektorn. De är företag där nya affärsidéer föds och där nya jobb skapas.

Almega har identifierat ett antal områden av stor betydelse för tjänstesamhällets framväxt: forskning, regelverk, entreprenörskap, offentlig köpkraft, kompetens och arbetsliv. Vart och ett av områdena är i sig viktigt och tillsammans bildar de en helhet där förnyelse och utveckling skapar framgång för Sverige. Almega opinionsbildar och driver utvecklingen inom dessa områden. Almega banar väg för tjänsteföretagen…

Bemanningsföretagen

Bemanningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom bemanning, omställning och rekrytering.
Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Vi samarbetar också med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och trygghetsråden.

Auktorisationsvillkor

Auktorisationen säkerställer seriösa bemanningsföretag som uppfyller höga krav på affärsmässighet.

Vi gör bemanningsbranschen trygg genom att utföra noggranna kontroller av de auktoriserade bemanningsföretagen.
Företagen är även skyldiga att, enligt Bemanningsföretagens stadgar, följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen. Auktorisation och medlemskap i Bemanningsföretagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i svensk juridisk person.

Alla företag granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller auktorisationens villkor får inte vara kvar som medlem. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation sker i Bemanningsföretagens styrelse.