Ekonomisk tilltro bäst i Sverige

Europas stora ekonomier är på fall men svenskarnas tilltro till det egna landets räkenskaper står pall. Det visar en ny global undersökning gjord i 24 länder med nära 18.000 tillfrågade.
Enligt opinionsföretaget Ipsos som gjort undersökningen ställer 73 procent av svenskarna upp bakom påståendet att Sveriges ”ekonomiska situation är god”. Därmed hamnar Sverige i Europatoppen tillsammans med Tyskland där drygt sex av tio hyser tilltro till den tyska ekonomin.

Mätningen är gjord i december, och jämfört med oktoberresultatet har svenskarnas syn på svensk ekonomi stärkts något.
Ipsos finner i sin undersökning, kanske inte helt oväntat, att i länder som Italien och Spanien, där eurokrisen gastkramat befolkningen i månader, tillmäts de egna ekonomierna ringa förtroende. I Spanien till exempel är förtroendet för den inhemska ekonomin futtiga 3 procent och i Italien 6 procent. Men även Frankrike hamnar i bottenskiktet med 7 procent liksom Ungern, som får 3 procent.

Bara var femte amerikan (19 procent) tror på sitt lands ekonomi, medan grannen i norr, Kanada, kan räkna med ett 62-procentigt folkligt stöd. Mest nöjd är den saudi­arabiska befolkningen där hela 89 procent har förtroende för landets ekonomi. /Källa DN.se

Read more

Varma hälsningar och allt gott

Flodén Ekonomi AB tackar sina kunder och sin personal för ett gott och givande samarbetet 2011. Vi önskar alla en riktig  god fortsättning…

Önskar vi på Flodén Ekonomi AB!

 

 

Read more

Oroar mer än lågkonjunktur

Att lågkonjunkturen står för dörren är inte det som småföretagare oroar sig för mest. Influensan är sju resor värre, enligt siffror från Trygg Hansa.
Trots att influensaspridningen satt fart över Sverige är det mycket få småföretagare som har tid eller råd att vara hemma sjuka.

Hela 37 procent av de tillfrågade uppgav att de aldrig tar ut några sjukdagar. Det visar nya siffror från Trygg Hansa.
34 procent av småföretagarna uppger att deras största orosmoln. /Källa DN.se

 

Read more

Ökad brist på arbetskraft

Det är brist på sjuksköterskor, civilingenjörer, programmerare och fritidspedagoger.
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) återkommande arbetskraftsbarometer upplever arbetsgivarna i större utsträckning att det är brist på arbetssökande jämfört med i fjol. Inom 15 av 72 olika utbildningsgrupper är det brist på nyutexaminerade. För 51 av dess utbildningsgrupper är det brist på yrkeserfarna arbetssökande. /Källa GP.se

Read more

Svenskar näst nöjdast med jobbet

Sju av tio svenskar är nöjda med sitt nuvarande jobb. Bara Holland har fler nöjda arbetstagare.
De allra flesta svenskar trivs på jobbet, det visar en ny undersökning från karriärnätverket Linkedin.

Enligt undersökningen, som omfattar 16 länder, är sju av tio svenskar nöjda med sitt nuvarande jobb. Det gör svenskarna till världens näst nöjdaste. I topp ligger Holland, där 80 procent trivs på jobbet. Det globala genomsnittet ligger på 63 procent.

Minst nöjd med sitt jobb är man i Japan. Bara 31 procent av japanerna uppger att de är nöjda med sin nuvarande situation.

Undersökningen visar vidare att svenskarnas karriärambitioner är att i första hand bli befordrad och i andra hand byta bransch eller karriär. /Källa E24 KARRIÄR

 

Read more

Småföretag optimistiska

Trots osäkert konjunkturläge tror 44 procent av små/medelstora företagen i Västra Götaland på ökad försäljning kommande halvår.
Vismas affärsbarometer, en enkät bland 1 600 små och medelstora företag, visar att företagen i Västra Götaland är mer optimistiska än rikssnittet.

I Västra Götaland tror 44 procent på ökad försäljning. 33 procent anger att de kommer att öka sina inköp.
– Landets småföretagare är överlag optimistiska när det gäller utvecklingen i det egna företaget. Man räknar inte med att påverkas särskilt mycket av den ekonomiska oron i omvärlden, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i en kommentar. /Källa GP

 

Read more

Nyföretagandet minskade i oktober

Registreringen av nya företag minskade i oktober med 4,2 procent jämfört med oktober i fjol, enligt siffror från Bolagsverket som Visma tagit fram.
De regionala skillnaderna är dock stora och sedan årsskiftet har nyföretagandet ökat med drygt 12 procent.

I oktober registrerades 4,988 nya företag jämfört med 5,205 i oktober i fjol. /Läs mer Di.se

 

Read more

Nyföretagandet minskar

Nyföretagandet i Västra Götaland gick ner 23 procent under september, visar Visma.

Nu börjar den ekonomiska oron märkas också i det västsvenska nyföretagandet, visar nya siffror som tjänsteföretaget Visma sammanställt från Bolagsverket.
Under september månad föll registreringarna av nya företag i Västra Götaland med 23 procent, jämfört med september i fjol.
I hela landet registrerades 5 003 företag i september. Detta jämfört med 5 113 i augusti och 6 297 i september 2010.

Aktiebolag fortsätter att vara den mest använda företagsformen vid nyregistrering. Under september minskade antalet nya aktiebolag i landet med 4,5 procent. I Västra Götaland föll antalet nyregistrerade aktiebolag med 15,8 procent.
Men trenden för hela året pekar mot rekordnotering.

I Västra Götaland har 8 395 nya företag registrerats sen årsskiftet, mot 7 580 under samma period i fjol. Det innebär en ökning med 10,8 procent. /Källa GP.se

Read more

Kunderna gillar sina banker

Svenskarna blir allt nöjdare med sina banker, visar Svenskt kvalitetsindex i sin senaste mätning.
Kundernas tillfredsställelse med bankerna mäts med en skala från 1 till 100. Index över 70 anses vara mycket bra.

Länsförsäkringar Bank får, liksom förra året, det bästa betyget av privatkunderna, 80,1 följd av Ica-banken på 79,4 och Handelsbanken på 77,8.
I botten hamnar SEB med 69,5.

Bland företagskunderna ligger Sparbankerna och Handelsbanken bäst till, enligt indexet som publiceras i Svenska Dagbladet. /Källa TT

Read more

11 000 nya företag i väst

2011 väntas bli nytt rekordår med 11 444 nya företag i Västra Götaland, spår Visma.
Förra året startades 65 000 nya företag i Sverige, ett nytt rekord. Sämre konjunktur efter sommaren gör att prognosen skrivs ner, rapporterar tjänsteföretaget Visma, leverantör av lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning. 

Den reviderade prognosen visar nu att antalet nystartade företag beräknas bli 71 500 i hela landet, en ökning på 10 procent jämfört med 2010. 

– Sedan i våras har konjunkturläget försämrats påtagligt, vilket rimligen även påverkar nyföretagandet.
September månads siffror kommer därför att bli väldigt viktiga för utvecklingen resten av året.
Förra årets rekordnotering är dock fortfarande klart hotad, säger Lars Fredell, informationschef Visma, i en kommentar. 
Utgångsläget i Västra Götaland är hygglig. Från januari till augusti 2011 har 7 623 företag registrerats i Västra Götaland, detta mot 6 577 i fjol. 
Förra hösten fick nyföretagandet en skjuts och i Västra Götaland slutade året med plus 21,1 procent. Det innebar 10 582 nya företag registrerades i de fyra vanligaste företagsformerna: aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. 
– I prognosen för hela 2011 antas utvecklingen få lägre takt än under den senare delen av 2010. Bedömningen är dels att effekten av fjolårets regelförändringar avtar, dels att konjunkturen verkar i negativ riktning, säger Lars Fredell. /Källa GP.se
Read more