Färre företagskonkurser

Antalet företagskonkurser uppgick till 573 i mars, vilket innebär en minskning med 9 procent jämfört med samma månad 2010. Det visar statistik från affärs– och kreditupplysningsföretaget UC, enligt ett pressmeddelande.

Vad gäller samtliga konkurser uppgick dessa till 728 i mars, en minskning med 2 procent.

UC konstaterar att företagskonkurserna sjönk rejält under mars månad och att det första kvartalet slutade med en konkursnedgång. Störst minskning noteras för transportsektorn och geografiskt i Västra Götaland.

”Det starka ekonomiska läget leder till ökad konsumtion och fler investeringar, vilket i sin tur bidrar till en stark efterfrågan. De flesta svenska företag kan nu dra nytta av detta gynnsamma läge och stärka sin ekonomi. Konkursminskningen är i ljuset av detta fullt logisk”, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC i en kommentar.

Enligt UC talar allt för att antalet företagskonkurser kommer att fortsätta att minska, men det finns orosmoln i omvärlden, med naturkatastrofen i Japan, revolterna i arabvärlden och de statsfinansiella problemen i euroområdet.
”Som det ser ut nu är det endast om dessa – eller helt nya – orosmoln utvecklas till att få stor negativ inverkan på världsekonomin, som en fortsatt positiv utveckling för de svenska företagen hotas”, säger Roland Sigbladh. /Nyhetsbyrån

Read more

Småföretag saknar kollektivavtal

Nästan 60 procent av Sveriges småföretagare är utan kollektivavtal – och fler blir de, visar en rapport från Företagarna.

Anders Fogelberg på Företagarna säger till Dagens Nyheter att skälet inte är att småföretagen vill ge de anställda sämre villkor utan att det är så krångligt att ha avtal med facket. Om avtalen var helt frivilliga skulle det också underlätta, tror han.

-Då skulle man bli mer angelägen om att utforma avtalen så att de blir attraktiva. /TT

Read more

E-fakturor slår rekord

Användningen av elektroniska fakturor till privatpersoner slog nya rekord i fjol. Antalet e-fakturor ökade med 34 procent. Var tredje privatperson tar i dag emot e-fakturor.

Enligt en undersökning av Bankföreningen bland de medlemmar som erbjuder e-fakturor samt ett antal fakturautställare var antalet e-fakturor till privatpersoner uppe i 47 miljoner förra året. Det motsvarar 14 procent av alla betalningar som går via Internetbank. /TT

Read more

Skatteverket kollar rut och rot

I årets deklarationer kommer Skatteverket särskilt att titta på att avdragen för husligt arbete och reparationer, så kallat rut och rot, är korrekt redovisade.

-De flesta hantverkare har fått skattereduktionen direkt när de fakturerade men det är ändå den enskildes skyldighet att kontrollera att det hela är korrekt, sade Hansson.
-Det är väldigt många fler avdrag än vi räknat med. De är väldigt populära och har stimulerat vitt arbete i byggsektorn.

Skatteverket ska också specialkontrollera avdrag för resor till och från arbetet samt aktieförsäljningar. Just aktier anses vara ett av de mer krångliga områdena i deklarationen.

Bland årets regeländringar finns bland annat följande:

-Personer som äger en tomt med en byggnad som är värd mindre än 50 000 kronor får nu betala en fastighetsavgift på max 6 387 kronor i stället för som tidigare fastighetsskatt, som i många fall varit rejält mycket högre. -Taket för det belopp som man får begära skatteuppskov för vid försäljning av bostäder sänks från 1 600 000 till 1 450 000 kronor per bostad. Anledningen sägs vara statsfinansiell, att man behövt finansiera andra skattelättnader. Men enligt Hansson fungerar uppskoven ändå inte särskilt bra i en globaliserad ekonomi, eftersom en skattskyldig kanske köper en ersättningsbostad i Portugal vilket komplicerar redovisningen.

Skatteverket uppger också att man slutit informationsavtal med flera så kallade skatteparadis. Har man inkomster från till exempel bankkonton i Danmark, Schweiz eller Polen ska man redovisa det som kompletterande information i deklarationen.

-Det är inte längre möjligt att gömma pengar utomlands och vara säker på att det inte blir skatt. Det bästa är att göra rätt från början, säger Hansson.

I år kan man för första gången deklarera med de datorlika mobiltelefonerna. Skatteverket har inför årets deklaration tagit fram applikationer för Iphone och Androidmobiler.

Rekordmånga, 7,4 miljoner människor, ska deklarera i år, enligt Skatteverket.

-Vi vill att så många som möjligt ska deklarera elektroniskt, det är det enklaste för den enskilde. Då blir det inte summeringsfel, man kan inte missa att skriva under och man får också ett kvitto direkt på att man lämnat sin deklaration, sade Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson sedan han presenterat årets deklarationsnyheter.

Mer än 8 100 träd eller 20 hektar skog har gått åt till papperet till de drygt 7,4 miljoner deklarationsblanketter som skickas ut.

-Så länge det finns medborgare som vill deklarera på papper så ska de få göra det. Men vi vill minska pappersmängden, både av miljö- och kostnadsskäl. Inom några år är det tänkbart att folk får välja om de vill ha en pappersblankett eller ett sms när vi lagt ut deras information på webbplatsen, sade Hansson. /TT
Read more

Fler jobbade i bemanningsföretag

I fjol jobbade nästan 118.000 personer i bemanningsbranschen under hela eller delar av året.

Det är en ökning med 15.000 personer jämfört med 2009, som var ett bottenår, och motsvarar drygt 60.000 heltidsanställningar, enligt branschorganisationen Bemanningsföretagen.Branschens samlade omsättning ökade kraftigt under 2010 till 19,6 miljarder kronor. /TT

Read more

Skattelättnad i utsatta områden

Med skattelättnader för företag i stadsdelar med hög arbetslöshet hoppas regeringen kunna öka sysselsättningen och minska utanförskapet.
Förslaget om så kallade nystartszoner fördes fram i valrörelsen.

Regeringen beslutar på torsdagen att tillsätta en utredare som ska se över möjligheten att införa ett system skattelättnader för företag i områden där det råder utanförskap, skriver finansminister Anders Borg (M), näringsminister Maud Olofsson (C) och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på Svenska Dagbladets debattsida.

Utredaren ska ge förslag till hur de områden som är aktuella ska väljas ut och avgränsas. Genom sänkta skattekostnader, som nedsatt bolagsskatt, sänkta sociala avgifter och sänkt fastighetsskatt, ska företagande underlättas.

”Vår förhoppning är att lägre kostnader för att verka och anställa i nystartszonerna ska leda till att fler får jobb och att fler företag startas”, skriver de tre.
Regeringen hoppas att ett sådant system ska kunna vara etablerat till januari 2014.

Tanken på att skapa så kallade ekonomiska frizoner, nystartzoner, efter fransk förebild väcktes redan i valrörelsen. /TT

Read more

Räntor svagt ner, kronan tappar

Svenska marknadsräntor föll marginellt under måndagens inledande handel.
Kronan försvagades mot både dollarn och euron.

Tioårig statsobligation: 3,41 procent (3,42).

Tvåårig statsobligation: 2,32 procent (2,33).

Euro: 8:89 kronor (8:84).

Dollar: 6:37 kronor (6:33).

Siffrorna inom parentes anger räntor och valutor vid stängningen föregående handelsdag. /TT

Read more

Ägarbyten väntar i många småföretag

Sverige har Europas äldsta företagare. Smidiga generationsskiften i småföretag är därför av stor vikt för tillväxten i Sverige och landets konkurrenskraft.
Det framhåller branschorganisationen Företagarna, som i en ny rapport pekar på att nästan var fjärde småföretagare vill trappa ned på fem års sikt och närmare fyra av tio tror att ett ägarbyte eller generationsskifte är aktuellt inom tio år.

Det absolut viktigaste för att övergången ska kunna ske smidigt är att den som ska eller vill ta över ett litet företag får möjlighet att bygga upp ett riskkapital, tycker Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.
– Man kanske inte vågar ta över om man måste låna hela summan på banken. Det måste bli möjligt för privatpersoner att kunna spara hop ett eget riskkapital.
– Dessutom måste de som planerar att trappa ned börja leta efterträdare i tid. Ofta sitter det mesta av kunskapen om företaget i huvudet. Den kunskapen måste struktureras och föras över till näste man, säger Jagrén.

Som den tredje viktigaste punkten rankar han sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagen och en rejäl översyn av regelverken.
– Lönekostnaden är ofta den tyngsta posten för småföretag och många drar sig för alla blanketter som måste fyllas i. /TT

Read more

E-tjänster med användare i fokus

Regeringen har gett fyra myndigheter i uppdrag att se till att deras e-tjänster ”särskilt utgår ifrån människors och företags vardagssituation” när de planerar kommande e-tjänster, skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Skatteverket ansvarar för området ”privatpersoner”, Bolagsverket för ”företag och företagare”, Transportstyrelsen får ansvar för ”fordon och förare” och Lantmäteriet för ”geografisk information och fastighetsinformation”. /TT

Read more

BNP växer 4,8 procent 2011

Sveriges BNP växer med 4,8 procent under 2011. Den bedömningen gör finansminister Anders Borg i finansdepartementets bedömning av det ekonomiska läget.
Arbetslösheten väntades uppgå till 7,4 procent 2011 och sjunker gradvis till 4,8 år 2015.
Borg tror vidare att BNP växer 3,5 procent 2012, 3,2 procent 2013, 2,7 procent 2014 och 2,5 år 2015.

När höstbudgeten lades fram räknade Borg med att BNP skulle växa med 3,7 procent 2011, 3,4 procent 2012, 3,3 procent 2013 och 2,8 procent 2014.
Arbetslösheten väntades uppgå till 8,0 procent 2011, 7,4 procent 2012, 6,7 procent 2013 och 6,0 procent 2014.

Flera tunga bedömare, även regeringen, har redan tidigare höjt sina prognoser för Sveriges ekonomi och förutspår fler jobb och starkare offentliga finanser.
Den goda ekonomin bäddar också för reformer. I går sade statsminister Fredrik Reinfeldt till TT att regeringens valmanifest kan komma att genomföras tidigare än tänkt. /TT

Read more