Nya regler för egen företagare från 1 juli 2010

Från och med den 1 jul 2010 gäller nya bestämmelser för beräkning av SGI för den som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Samtidigt införs nya bestämmelser om karenstider i sjukförsäkringen. De nya reglerna innebär att alla som startar egen verksamhet ska omfattas av ett generellt uppbyggnadsskede. Det betyder att den egna företagaren under en period på 24 månader har rätt att få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som motsvarar vad en anställd skulle få för liknande arbete. /Läs mer på SRFkonsult.se

Read more

Swedbank-ekonom varnar för bakslag

 ”Ett dystrare stämningsläge på finans- och råvarumarknader är oroande”, skriver Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson i ett månadsbrev publicerat på onsdagen.

”Vi förutser att återhämtningen tappar fart under andra halvåret, och främst under nästa år när industriländerna samtidigt stramar åt finanspolitiken. Småföretagen, med större fokus på de inhemska marknaderna, och med svårigheter att få tillgång till krediter, har mörkare utsikter, medan storföretagen, med tillgång till exportmarknader i tillväxtländer, och en företagsobligationsmarknad för finansiering, har klart bättre möjligheter att växa, skriver Cecilia Hermansson. /Läs mer på Di.se

Read more

Nu kommer skatteåterbäringen

 

På tisdag kan de som deklarerat elektroniskt och dessutom anmält konto för insättning logga in på sitt skattekonto och se exakt vilken återbäring man kan vänta sig. Samma dag betalar Skatteverket ut återbäringen till respektive bank.

Det kan ta upp till tre bankdagar innan pengarna syns på kontot men med lite tur kan pengarna ramla in på kontot redan på onsdag. 

Men har man deklarerat på papper kommer pengarna som vanligt i augusti”, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. /Läs mer Di.se

Read more

Varning för skojare!

Flera medlemsbyråer har fått ett ”erbjudande” om registrering av moms-ID-nummer.

Brevet är skickat från en avsändare i Tyskland. I detta finns uppgifter om mottagarens företag och man uppmanas att skicka in fler uppgifter, bl a sitt momregistreringsnummer. Om man gör detta kommer det att kosta ditt företag 2925 Euro under tre år. /Källa SRFkonsult.se

 

Read more

Rekord i nya företag

Nyföretagandet under perioden januari till maj var rekordhögt. 27.093 företag registrerades hos Bolagsverket jämfört med 23.283 under samma period i fjol 

Ökningen är 16,4 procent, rapporterar Jobs and Society Nyföretagarcentrum.

Enbart i maj ökade nyföretagandet med hela 46,9 procent.

Den mest markanta ökningen under maj står aktiebolag för. Den ökningen är hela 98,2 procent. Ökningen för aktiebolag under årets fem första månader är 21,2 procent. /Källa Di.se

Read more

Företagen lovas enklare regler

En rad regelförenklingar för företag presenterades på tisdagen av justitieminister Beatrice Ask. Bland annat ska företagen slippa skriva in sjukfrånvaron i årsredovisningen, skriver tidningen Dagens Industri.

En nyhet är också att verifikationerna bara ska behöva sparas i sju år i stället för tio.

De mindre företagen – med färre än 50 anställda och under 40 miljoner i balansomslutning – får rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form. De slipper även rapportera i förvaltningsberättelsen om vilken verksamhet som finns inom forskning och utveckling och om företagets påverkan på den yttre miljön. /Läs mer på Di.se.

Read more

Handeln känner av den ökade framtidstron

Optimismen stiger i den svenska ekonomin och så även i handeln. Det visar maj månads Handelsbarometer.

Handelsbarometern för maj månad visar att handlarna ser positivare på den närmaste framtiden. Fler handlare tror nu också på ökade anställningar i butikerna. /Läs mer på svenskhandel.se

Read more

Nu tar det fart uppåt

Efter fjolårets svaga utveckling har konjunkturen förbättrats avsevärt under det senaste halvåret. Det visar Företagarnas konjunkturindikator (2010-04-28).

Omsättning och sysselsättning har ökat och tillväxten väntas ta rejäl fart under det kommande året. Vart tredje småföretag planerar att nyanställa och över 70 procent av småföretagen anger
att det finns goda möjligheter att expandera. Den samlade konjunkturindikatorn steg från -8 i höstens mätning till 26 och väntas öka till hela 132 på ett års sikt. /Läs mer på SRFkonsult.se
Read more

Skatteverket kontrar om revisionsplikten

Företagarna och Svenskt Näringsliv rasar mot Skatteverkets utökade kontrollbefogenheter när revisionsplikten slopas. Men Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson slår tillbaka, och dessutom ska verket nu bli mer effektivt.

Svenskt Näringsliv och Företagarna har varit starkt kritiska till att Skatteverket från och med november får granska företagens bokföring och underlag under löpande bokslutsår. /Källa Di.se

Read more

Företag jublar åt slopad revisor

Runt 250.000 småföretag slipper från och med i höst att anlita en revisor.
Mer skattefiffel, befarar Skatteverket, medan företagarna jublar.

Regeringen beslöt på torsdagen att slopa revisionsplikten för cirka 250.000 småföretag. Regeln föreslås börja gälla från den 1 november 2010 och väntas enligt regeringens beräkningar ge småföretagen möjliga besparingar på runt 2,5 miljarder kronor. /Källa Di.se

Read more