Uppgång för svensk export

Andra kvartalet i år innebar en betydande uppgång för svensk export, enligt Exportrådets rapport i dag. Inte minst bidrog fordonsindustrin till det snabba omslaget. (TT)

Read more

Nyföretagandet ökade i hela landet i augusti

Under augusti månad ökade nyföretagandet i landet med 19,2 procent jämfört med motsvarande månad förra året. Det visar Vismas sammanställning av färsk statistik från Bolagsverket.

Augusti gav ett tillskott på 4 427 nya företag, att jämföra med 3 715 förra året. Den bolagsform som ökar mest är aktiebolagen, där ökningen i augusti var drygt 60 procent. Registreringen av aktiebolag har ökat kraftigt sedan aktiekapitalet halverades den 1 april i år.

Under perioden januari-augusti 2010 har nyföretagandet ökat i samtliga 21 län. 40 051 nya företag har registrerats i år mot 34 007 under samma period förra året, vilket ger ett plus på 17,8 procent.  /Läs mer på mynewesdesk.com

Read more

Förlängd remisstid – K3

Bokföringsnämnden har den 3 september 2010 beslutat om förlängd remisstid för förslaget ”Upprättande av årsredovisning (K3)” till den 29 november 2010.

 Den förlängda remisstiden gäller även för kapitel 11, 12 och 16. /Källa Srfkonsult.se

Read more

Full fart i tjänstebranschen

Produktionen i tjänstenäringarna steg med 5,2 procent i juli, jämfört med samma månad i fjol. Allra bäst gick det för motorhandeln, upp 17,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån, SCB.

Mellan juni och juli steg tjänsteproduktionen med 1,3 procent, enligt säsongsrensade siffror. Samtidigt visar SCB-siffror att restaurangernas försäljning steg med 8,0 procent i juli, jämfört med juli förra året. /Källa TT

Read more

”Vi har en stark utveckling i svensk ekonomi”

Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter. Vid en presskonferens ger riksbankschefen Stefan Ingves sin syn på svensk ekonomi. 

– Vår slutsats den här gången, om man tittar på den ekonomiska utvecklingen, är att vi har en stark utveckling i svensk ekonomi.Det bekräftar att vi har ett nytt läge jämfört med senare år, säger riksbankschefen Stefan Ingves.

– Då är det också lämpligt att höja räntan, tillade han.

Han ser inte framför sig ett scenario där världsekonomin faller tillbaka i ett läge med negativa tillväxtsiffror.

Även om utvecklingen i USA är svagare än vad man räknat med tidigare är ”allting inte helt svart” i den amerikanska ekonomin, sade Ingves.

– Och om man tittar på vad som sker i industrin och tittar på både Europa och USA så ser det ganska bra ut i förhållande till 2008 och 2009. Man är tillbaka på en nivå som ser ganska normal ut när det gäller efterfrågan.

Läget i Sverige är betydligt ljusare än i många andra länder, enligt Ingves.

– Sammantaget är bilden av den svenska ekonomin sådan att efterfrågan de närmaste åren kommer i allmän mening att vara god. /Läs mer på DN.se

Read more

KI höjer BNP-prognosen

Den svenska ekonomin växer med 4,3 procent i år, 3,4 procent 2011 och 3,0 procent 2012, enligt Konjunkturinsitutets rapport Konjunkturläget, KI.

Det innebär en höjning av prognosen jämfört med juni. I motsvarande rapport från juni räknade KI med en tillväxt på 3,7 procent i år, 3,0 procent 2011 och 2,8 procent 2012. /Läs mer på DN.se

Read more

God tillväxt men risker finns

Flera efterskalv är att vänta i spåren av den globala krisen. Men för prognosmakarna väger riskerna olika tungt när det gäller effekterna på svensk ekonomi framöver.

Både SEB och Svenskt Näringsliv (SN) spår en god tillväxt i svensk ekonomi i år och en något mattare utveckling nästa år. SEB är mest optimistisk och tror på en tillväxt på 4,7 procent för i år, SN:s bedömning ligger runt 3,0 procent.

– Vi ligger lite lägre än andra prognosmakare därför att vi väger in lite mer av riskerna av de befarade efterskalven fram till 2012, säger Stefan Fölster, chefekonom på SN.

– Återhämtningen i USA segar, en del länder i Europa kanske behöver spara mer än man planerar för i dag och det finns en risk att reformer kommer av sig.

Men motkrafter finns också bland annat genom mer expansiv penningpolitik.

– USA drar inte ner hela världen utan gör tvärtom att andra kan växa, säger Fölster och pekar på länder som Brasilien, Indien och Kina.

Sammantaget är dock svensk ekonomi på väg in i ett betydligt bättre läge än i våras och tillväxten i ekonomin kommer att fortsätta under hela prognosperioden, enligt Fölster.

Den starka svenska återhämtningen, i kombination med att uppgången i övriga världen tappar fart, skapar dock ett dilemma för Riksbanken, enligt SEB.

SEB räknar ändå med att Riksbanken höjer räntan vid de fyra kommande mötena, för att nå en nivå på 1,5 procent i februari nästa år. Därefter saktar takten i höjningarna av för att inte den svenska kronan ska bli för stark.

SN gör bedömningen att reporäntan kommer att höjas till 1,00 procent i år och stiga till 2 procent under nästa år och ligga på 3,00 procent i slutet av år 2012.

SN har också räknat på vad en rödgrön seger i valet skulle innebära för jobben och kommit fram till att det skulle innebära 50.000 färre jobb 2012 med ett maktskifte i Rosenbad.

Det blir enligt SN effekten av de rödgrönas förslag om bland annat lägre jobbskatteavdrag, avskaffande av Rut-avdragen och en generösare a-kassa. /Läs mer på DN.se

Read more

Högre tjänstepriser

Tjänstepriserna steg med 0,5 procent mellan första och andra kvartalet 2010, enligt tjänsteprisindex från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med andra kvartalet 2009 har index stigit med 1,7 procent.

Till kvartalsförändringen på 0,5 procent bidrog främst prishöjningar på transport- och magasineringstjänster, skriver SCB i ett pressmeddelande. /Läs mer på DN.se

Read more

Har du övertagit en fordran?

Här kommer en viktig nyhet för dig som ansöker om verkställighet. Har du övertagit en fordran från någon annan berörs du från och med 1 september av Kronofogdens riktlinjer rörande myndighetens prövning av sökandens behörighet att ansöka om verkställighet.

 
Vad innebär dessa riktlinjer?
Kronofogden kommer att, i de fall fordran i exekutionstiteln varit föremål för överlåtelse, pröva sökandens behörighet att ansöka om verkställighet. Om du inte står som sökanden i exempelvis utslag eller dom behöver du lämna in vidimerade avtal om övertagande av fordran samtidigt som du ansöker om verkställighet. /Läs mer på kronofogden.se
Read more

Underleverantörer behöver folk

Var tredje underleverantör i industrin planerar att nyanställa under tredje kvartalet.

Detta sedan två av tre företag rapporterat en ökad omsättning och förväntad stigande orderingång, enligt Svensk Industriförenings underleverantörsbarometer. Men fortfarande har många företag ont om pengar i kassan. Kunderna har blivit betydligt långsammare med att betala, enligt Svensk Industriförening. Undersökningen är riktad till 600 företag. /Läs mer på Di.se

Read more